Tình Trạng Sản Phẩm

Mới / New

Như mới / Like New

Tốt / Good